WSSKP O OPŁATACH I PROJEKCIE 2540

Rate this post

Szanowni Państwo

       W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Jest to ten sam projekt, który w grudniu 2018 roku został wycofany z prac Sejmowych na wniosek Prezesa PiS – Pana Jarosława Kaczyńskiego.

       Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów przedstawia w załączeniu  swoje stanowisko wobec najbardziej istotnych problemów Przedsiębiorców SKP. Stanowisko to zostało wyrażone w korespondencji do Posłów na Sejm RP, a także w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego jako wnioskodawcy tego projektu. Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów stoją na stanowisku, że zakres projektu znacznie wykracza poza wymagania Dyrektywy 2014/45/UE i narusza zasadę „UE+0” wyrażoną w art. 69 ustawy Prawo Przedsiębiorców. W takiej sytuacji uważamy podobnie jak Rada Dialogu Społecznego, że zakres projektu powinien zostać zawężony wyłącznie do kwestii wymaganych przez Dyrektywę. Rada Dialogu Społecznego wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie dwukrotnie w uchwałach nr 90 z dnia 30 września 2020 roku, nr 93 z dnia 28 stycznia 2021 roku oraz nr 112 z 7 września 2022 roku. Wszystkie stanowiska oceniają sceptycznie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym proponowane przez rząd. Środowisko Przedsiębiorców SKP uważa, że w związku z aktualną sytuacją społeczno – gospodarczą, a także ekonomiczną i militarną nie jest to czas na tworzenie nowych barier w działalności gospodarczej w postaci kolejnej armii urzędników, której jedynym celem ma być komplikowanie rzeczywistości gospodarczej. Szczegóły znajdą Państwo w załączonych pismach, a także w opracowanym przez środowisko Przedsiębiorców SKP skróconym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

       Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów, a także Rada Dialogu Społecznego wyrażają zaniepokojenie brakiem właściwych reakcji Ministra Infrastruktury na sygnały płynące ze środowiska SKP o dramatycznej sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorców SKP. Ogromny wzrost kosztów działalności w połączeniu z wysoką inflacją sprawiają, że stacje kontroli pojazdów dopłacają do każdego badania technicznego pojazdów. Od końca ubiegłego roku do końca czerwca br. zakończyło działalność ponad 150 stacji kontroli pojazdów. Jeśli nic się nie wydarzy w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów fala upadłości w II połowie 2022 roku będzie ogromna. Sytuacja staje się więc coraz bardziej dramatyczna. W związku z tym trudno się dziwić, że środowisko zamierza protestować żeby „obudzić” decydentów głuchych na sygnały i racjonalne argumenty. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w tej sprawie pod koniec 2021 roku i wystąpił ponownie do Ministerstwa Infrastruktury z żądaniem wyjaśnień w tej sprawie. Jego stanowisko prezentujemy tutaj. Sprawa cennika badań technicznych jest również w kręgu zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. Mimo zainteresowania mediów i tak wielu gremiów Ministerstwo Infrastruktury jest głuche na jakiekolwiek argumenty, a sytuacja polityczna nie sprzyja tego rodzaju zmianom. W tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury próbuje uderzać w środowisko SKP stosując abstrakcyjne porównania i obrażając Przedsiębiorców. Więcej na ten temat w piśmie do ministra Rafała Webera – tutaj. Dlatego potrzebne są bardziej efektywne działania i powszechna ich akceptacja przez środowisko Przedsiębiorców SKP.

       Reasumując Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów negatywnie oceniają projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z druku 2540, a także bezczynność Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zmian wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. Wspólnie z naszymi Partnerami będziemy podejmować kolejne działania w obu tych kluczowych dla środowiska sprawach.

Źródło: https://wsskp.pl/wsskp-o-oplatach-i-projekcie-2540/

Loading