KOLEJNA PRZEGRANA WITD I GITD

Rate this post

Kolejna przegrana GITD i WITD. Zwyciężył przedsiębiorca ze złomem na naszych drogach. W ten sposób łamiącym Prawo (z obu stron sporu!) znowu się upiekło.1

Ten wyrok WSA zapadł 7 grudnia 2023 r., w sprawie sprawy ze skargi P. P. na decyzję GITD z 24 lipca 2023 r., nr BP.501.213.2022.2152.DL1.438356.2 Sprawa dotyczyła nałożenia kary pieniężnej w wysokości 2.000 zł za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w zakresie skandalicznych usterek stanu technicznego pojazdu.

Zaczęło się 11 sierpnia 2021 r., godz. 15:09, gdy na punkcie kontroli zatrzymano zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy, którym kierował W. K.3 W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie usterek technicznych zespołu pojazdów:

1/ Ciągnik:

  • niesprawny układ redukcji katalitycznej SCR,

  • niesprawny układ ABS,

  • niesprawne oświetlenie,

  • uszkodzona opona koła prawego przedniego.

2/ Naczepa:

  • popękana i skorodowana (korozja perforacyjna) rama,

  • opony o różnej rzeźbie bieżnika na III osi,

  • słyszalne ubytki powietrza z układu hamulcowego,

  • uszkodzona oponę I osi – strona lewa (uszkodzona ściana boczna opony),

  • niesprawne oświetlenie,

  • brak osłon przeciwpyłowych bębnów hamulcowych.

Kontrola została udokumentowana protokołem z 11 sierpnia 2021 r. Kierowca wniósł zastrzeżenia do protokołu i odmówił jego podpisania.

W związku z powyższymi ustaleniami WITD (organ) uznał, że stan techniczny naczepy stanowi zagrożenie dla BRD, zaś stan techniczny ciągnika narusza wymagania ochrony środowiska i zdecydował o usunięciu pojazdów na parking strzeżony.

Na drugi dzień, tj. 12.08.2021 r., jeszcze dodatkowo ten zespół pojazdów poddano szczegółowej kontroli na jednej z naszych Okręgowych SKP. Dzięki temu okazało się jeszcze dodatkowo, że układ hamulca postojowego w naczepie jest niesprawny, tj. różnica sił hamowania kół II osi przekracza 50%.

Właściciel tego złomu (skarżący), reprezentowany przez pełnomocnika, odwołał się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do GITD, który podtrzymał decyzję WITD. Przedsiębiorca nie poddawał się i złożył odwołanie do WSA.

No i tu mamy tę kolejną już wpadkę WITD oraz GITD.

Z uzasadnienia tego wyroku, cyt.:

Przeprowadzona przez Sąd, według wskazanych wyżej kryteriów, kontrola legalności zaskarżonej decyzji wykazała, że akt ten został wydany z naruszeniem przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym jego uchylenie. (…). Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a., jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.4

Tymczasem decyzja z dnia 30 listopada 2021 roku została doręczona bezpośrednio przedsiębiorcy, zamiast ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi. To ten błąd WITD i GITD spowodował, że „złomiarz” uniknął stosownej dla niego odpowiedzialności.

A mnie ciekawi, co z naszym BRD i kto zapłacił za to BT tego zespołu pojazdów na OSKP, kto poniósł koszty tej kontroli drogowej i jak to jeszcze długo będzie trwało, że GITD będzie łamała obowiązujące nas wszystkich Prawo.

Trzymajmy się (z daleka od GITD?)

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

1II SA/Op 328/23 – Wyrok WSA w Opolu; Data orzeczenia: 2023-12-07; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2023-10-10; Symbol z opisem: 6037 Transport drogowy i przewozy; Hasła tematyczne: Transport; Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego; Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję;

2Wyrok: 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz skarżącego P. P. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

3 pojazdem tym był wykonywany międzynarodowy przewóz drogowy z Czech do Polski w imieniu i na rzecz skarżącego.

4 Omawiany przepis nie dopuszcza żadnych wyjątków i zgodnie z przyjętą w Kodeksie postępowania administracyjnego zasadą oficjalności doręczeń obarcza organy administracyjne prowadzące postępowanie obowiązkiem doręczania wszystkich pism procesowych, a w tym orzeczeń (decyzji i postanowień) pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie.

Loading