PROBLEMATYKA BRD NA KONFERENCJI W SARBINOWIE

Rate this post

Problematyka BRD na Konferencji w Sarbinowie w dniach 2-4 września 2024 r.

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, którego mottem przewodnim jest spotkanie ekspertów i wymiana poglądów, mającymi na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz optymalizację działań ratunkowych i prewencyjnych.

Proces Znalezienia Rozwiązań

Motywem przewodnim panelu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” jest analiza procesu poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Statystyki dotyczące liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych w Polsce są jednymi z najgorszych w Unii Europejskiej. Naszym celem jest zmiana tej niekorzystnej sytuacji poprzez wspólne działania, innowacje i wymianę najlepszych praktyk. Dążymy do tego, aby liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych diametralnie się zmniejszyła, a nasze wysiłki przyniosły realne korzyści społeczeństwu.

Dla Kogo Przeznaczona jest Konferencja

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona specjalistów, którzy mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa i efektywności działań ratunkowych, a m.in.:

 • Specjaliści ds. komunikacji społecznej: Omówienie skutecznych kampanii edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na drogach oraz promocja bezpiecznych zachowań w społeczeństwie.

 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Prezentacja inicjatyw i działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa oraz współpraca w kampaniach prewencyjnych.

 • Eksperci ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego: Analiza danych i statystyk dotyczących wypadków drogowych oraz opracowywanie strategii prewencyjnych.

 • Prawnicy zajmujący się procesami związanymi z wypadkami drogowymi: Omówienie regulacji prawnych oraz aspektów prawnych dotyczących odpowiedzialności i procedur po wypadkach.

 • Biegli sądowi i rzeczoznawcy: Współpraca w zakresie analizy wypadków, oględzin pojazdów oraz przygotowywania opinii technicznych.

 • Stowarzyszenia posiadające w strukturach rzeczoznawców samochodowych: Omówienie standardów i procedur certyfikacji oraz roli rzeczoznawców w procesach powypadkowych.

 • Przedstawiciele stacji kontroli pojazdów: Znaczenie regularnych przeglądów technicznych pojazdów w prewencji wypadków oraz współpraca z innymi specjalistami w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

 • Eksperci ds. technicznych przeglądów pojazdów: Omówienie procedur i wytycznych dla stacji kontroli pojazdów oraz roli przeglądów technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa.

 • Przedstawiciele instytucji standaryzujących: Dyskusja na temat międzynarodowych i krajowych standardów w zakresie analityki wypadków oraz współpracy z służbami ratunkowymi.

 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego: Prace nad strategiami i metodami zwiększającymi bezpieczeństwo na drogach oraz prewencją wypadków.

 • Specjaliści ds. technologii analitycznych w transporcie: Prezentacja nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających analitykę okołowypadkową.

 • Koordynatorzy inicjatyw prewencyjnych: Współpraca w ramach projektów mających na celu zmniejszenie liczby wypadków oraz optymalizację kosztów działań prewencyjnych.

 • Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych: Dyskusja na temat zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w logistyce ratowniczej oraz prewencji wypadków.

 • Przedstawiciele firm innowacyjnych: Prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań wspierających prewencję i zarządzanie kryzysowe.

Korzyści dla Uczestników

Konferencja Logistyka w Ratownictwie oferuje unikalną platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany wiedzy oraz współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Uczestnicy z różnych dziedzin będą mieli okazję:

 1. Poznać najnowsze technologie i innowacje w logistyce ratowniczej i prewencji wypadków.
 2. Wymienić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.
 3. Nawiązać współpracę z ekspertami i organizacjami zajmującymi się prewencją, ratownictwem i logistyką.
 4. Zyskać nowe perspektywy i inspiracje do wdrażania efektywnych strategii i rozwiązań w swoich dziedzinach.
 5. Zwiększyć efektywność działań ratunkowych i prewencyjnych, optymalizując koszty i zasoby.
 6. Przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa publicznego i zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne podejścia i współpracę interdyscyplinarną.

Zapraszamy do udziału w konferencji, która łączy specjalistów z różnych sektorów, aby wspólnie tworzyć bezpieczniejsze i bardziej efektywne środowisko logistyczne w ratownictwie.

 

W panelu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” jesteśmy zainteresowani artykułami i prezentacjami z poszczególnych grup tematycznych:

1. Innowacyjne Technologie w Prewencji Wypadków

Tematy:

Zastosowanie sztucznej inteligencji i big data w przewidywaniu wypadków

Systemy wczesnego ostrzegania i monitoringu drogowego

Automatyzacja pojazdów i jej wpływ na bezpieczeństwo na drogach

2. Rola Edukacji i Kampanii Społecznych w Redukcji Wypadków

Tematy:

Skuteczne kampanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drogach

Rola mediów społecznościowych w promocji bezpiecznych zachowań

Partnerstwo publiczno-prywatne w działaniach prewencyjnych

3. Zarządzanie Ryzykiem w Transporcie

Tematy:

Identyfikacja i ocena ryzyka w logistyce transportu

Strategie minimalizacji ryzyka w firmach transportowych

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem transportowym

4. Współpraca Międzynarodowa w Prewencji Wypadków

Tematy:

Koordynacja działań prewencyjnych na poziomie międzynarodowym

Przykłady udanej współpracy międzynarodowej w redukcji wypadków

Wyzwania i korzyści z międzynarodowej współpracy

5. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Kontekście Bezpieczeństwa

Tematy:

Planowanie bezpiecznych tras transportowych

Optymalizacja łańcucha dostaw pod kątem bezpieczeństwa

Case studies: efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw minimalizującym ryzyko

6. Logistyka i Bezpieczeństwo Publiczne

Tematy:

Rola logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego

Współpraca między służbami ratowniczymi a firmami logistycznymi

Wyzwania logistyczne podczas dużych wydarzeń publicznych

7. Nowoczesne Metody Szkoleniowe w Prewencji i Logistyce Ratunkowej

Tematy:

Programy szkoleniowe dla pracowników logistyki i ratownictwa

Wykorzystanie symulacji i VR w szkoleniach prewencyjnych

Przykłady efektywnych szkoleń i ich wpływ na zmniejszenie liczby wypadków

8. Ekologia i Zrównoważony Rozwój w Logistyce Prewencyjnej

Tematy:

Zrównoważone praktyki logistyczne zmniejszające ryzyko wypadków

Wpływ ekologicznych rozwiązań na bezpieczeństwo drogowe

Strategie zmniejszające ślad węglowy w transporcie i ich wpływ na bezpieczeństwo

9. Przyszłość Logistyki w Prewencji Wypadków

Tematy:

Przyszłe wyzwania i możliwości w logistyce prewencyjnej

Prognozy i trendy w technologii prewencyjnej

Rola sztucznej inteligencji i big data w prewencji wypadków

10. Studium Przypadków: Efektywne Działania Prewencyjne

Tematy:

Analiza przypadków skutecznych działań prewencyjnych

Lekcje wyciągnięte z międzynarodowych inicjatyw prewencyjnych

Wykorzystanie logistyki w działaniach prewencyjnych

11. Analityka Okołowypadkowa i Oględziny Pojazdów

Tematy:

Metodyka przeprowadzania oględzin wypadków drogowych

Procedury i narzędzia dla biegłych sądowych i rzeczoznawców samochodowych

Wykorzystanie technologii cyfrowych w analityce okołowypadkowej

12. Procedury i Standardy w Analityce Okołowypadkowej

Tematy:

Standardy międzynarodowe i krajowe w analityce wypadków

Współpraca pomiędzy służbami ratunkowymi a ekspertami analitycznymi

Wytyczne dla raportów i dokumentacji powypadkowej

13. Rola Stacji Kontroli Pojazdów w Logistyce Prewencyjnej

Tematy:

Znaczenie regularnych kontroli technicznych pojazdów w prewencji wypadków

Procedury i wytyczne dla Stacji Kontroli Pojazdów

Współpraca Stacji Kontroli Pojazdów z innymi służbami prewencyjnymi

14. Biegli Sądowi i Rzeczoznawcy w Procesach Ratunkowych i Prewencyjnych

Tematy:

Rola biegłych sądowych w analizie wypadków

Współpraca biegłych sądowych z służbami ratunkowymi i prewencyjnymi

Standardy i procedury rzeczoznawców samochodowych w kontekście prewencji

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji oraz do składania propozycji referatów. Liczymy na Państwa obecność i wkład w rozwój wiedzy i praktyki.

Prosimy o zgłaszanie udziału oraz propozycji wystąpień do dnia 30 lipca 2024 roku.

Podstawowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.logistykawratownictwie.eu

Organizatorem Konferencji „Logistyka w Ratownictwie” jest Krajowa Sekcja Samochodowa SITK Rzeczpospolitej Polskiej.

Partnerami technicznymi są: IDexpert; ARC Europe

Miejsce konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej Sarbinowo

Termin: 2-4 września 2024

 

Serdecznie zapraszam!

Dr inż. Sławomir Olszowski

Przewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej

Wiceprezes Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

[email protected]; +48 513 15 44 25

The President of National Automobile Section Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Krajowa Sekcja Samochodowa

Ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

 

 

 

 

Loading