TYLKO 4% NIESPRAWNYCH AUTOBUSÓW NA NASZYCH DROGACH?

Rate this post


Podsumowanie akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024”

29.02.2024

Blisko 1200 skontrolowanych autokarów, 48 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 8 zakazów dalszej jazdy – to wynik działań Inspekcji Transportu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024”. W zdecydowanej większości przypadków, pojazdy które skontrolowali inspektorzy były w bardzo dobrym stanie technicznym.


Autokar stojący przed rozłożoną mobilną stacją diagnostyczną

Od ponad 20 lat w ramach akcji „Bezpieczny autokar” Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zorganizowany wypoczynek. Podczas tegorocznych ferii zimowych, zgodnie z ich harmonogramem, zintensyfikowane działania kontrolne inspektorzy prowadzili od 12 stycznia do 25 lutego.

W trakcie kontroli zarówno w miejscach wyjazdu dzieci i młodzieży na wypoczynek, specjalnie przygotowanych punktach, jak również na trasach przejazdu, inspektorzy sprawdzali m.in. stan techniczny autokarów, trzeźwość kierowców, ich kwalifikacje zawodowe oraz przestrzeganie norm czasu pracy. Weryfikowane były też wymagane dokumenty przy realizacji przewozu drogowego osób.

Jeden ze skontrolowanych kierowców był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna, którego przebadali alkomatem inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego, miał 0,39 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W zdecydowanej większości przypadków, pojazdy które skontrolowali inspektorzy były w bardzo dobrym stanie technicznym, co potwierdziły kontrole z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jakim są mobilne stacje diagnostyczne. ITD jest jedyną formacją w Polsce posiadającą tego typu sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdów na drodze.

W ramach zimowej odsłony akcji „Bezpieczny Autokar”, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali w tym roku 1189 autokarów – 1165 należących do przewoźników krajowych i 24 do przewoźników zagranicznych. Bilans inspekcyjnych działań to 144 mandaty karne nałożone na kierowców i 100 wszczętych postępowań administracyjnych. Poza tym zatrzymano 48 dowodów rejestracyjnych, a w 8 przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy ze względu na niebezpieczne usterki techniczne pojazdu. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. układu hamulcowego, kierowniczego, wycieków płynów eksploatacyjnych pojazdu, niesprawnego oświetlenia czy też braku ważnych badań technicznych.

Najwięcej kontroli autokarów w trakcie tegorocznych ferii przeprowadzili inspektorzy z Krakowa (293), Białegostoku (163) i Bydgoszczy (122).

Bezpieczeństwo realizacji przewozu autokarem wiąże się ze spełnieniem obowiązków spoczywających na przewoźniku drogowym, kierowcy ale i organizatorze wyjazdu. Konieczne jest w szczególności staranne zaplanowanie całego przejazdu, uwzględniając bezpieczne miejsce wsiadania i wysiadania podróżujących. Miejsce zbiórki lub postoju powinno być wyznaczone w takim miejscu, aby autokar mógł swobodnie zaparkować. Najlepiej na parkingu lub placu, na którym do autokaru będzie można wsiąść oraz zapakować bagaże w bezpiecznej odległości od ruchu drogowego.
———-
źródło: https://www.gov.pl/web/gitd/podsumowanie-akcji-bezpieczny-autokar–ferie-2024

Loading