WSSKP DO ŚRODOWISKA

Szanowni Panowie Prezesi

Szanowni Panowie Przewodniczący

Szanowni Panowie Dyrektorzy oraz

Szefowie organizacji społecznych i zawodowych działających w obszarze stacji kontroli pojazdów.

Zwracam się do Państwa w imieniu Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów z serdeczną prośbą o przesłanie do Państwa Członków, Sympatyków i Klientów – Właścicieli i Pracowników Stacji Kontroli Pojazdów z terenu całej Polski, dwóch załączonych materiałów wraz z zachętą do aktywnego działania dla całego naszego środowiska. Są to informacje, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2985, którego procedowanie w Sejmie ma się rozpocząć 21 listopada br. Jest to projekt niezwykle szkodliwy i kosztowny dla całego naszego środowiska: przedsiębiorców i diagnostów. Jego wprowadzenie będzie oznaczało unicestwienie środowiska przedsiębiorców i diagnostów. Jest jeszcze szansa by to zmienić! Trzeba wykorzystać czas do obrad Sejmu na spotkania z Posłami i przedstawić im fakty. Materiały te znajdują się w załączonych plikach. Bardzo proszę i apeluję do Państwa o ich kolportaż do zainteresowanych przedsiębiorców. Jeśli ktoś z Państwa uważa, że do listy mailingowej należy dołączyć własne informacje nie mam nic przeciwko temu. Ważne, aby do adresatów dotarły fakty. Teraz jest czas wspólnego działania dla ochrony interesów całego naszego środowiska. Bądźmy razem we wspólnym interesie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę wspólnego działania. Łączę wyrazy szacunku.

Pozdrawiam serdecznie

    Kazimierz Zbylut

Prezes Zarządu

  Warszawskie Stowarzyszenie SKP
ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
M: +48 517 676 848              www.wsskp.pl

628 total views, 4 views today