WRÓCIŁEM Z ŁOBZA

Wróciłem z Łobza, gdzie w czwartek byłem uczestnikiem jednego z jesiennych szkoleń regionalnych PISKP.

Jeśli tak dalej pójdzie, to w najbliższej przyszłości trzeba będzie znaleźć większą salę w większym hotelu, bo w dotychczasowej chyba się już nie pomieścimy.

Reklamy

Bo ilość uczestników zawsze jest też odzwierciedleniem profesjonalnego poziomu danego szkolenia. Podobnie zresztą, jak umiejętność merytorycznego odniesienia się do poruszanych problemów stanowi o niewątpliwej atrakcyjności takiego szkolenia.

Tym powyższym wymogom sprostał Organizator, którego reprezentował w Łobzie Dyrektor Marcin Barankiewicz oraz Specjalista Karol Rytel.

Reklamy

Najciekawsze dla mnie zagadnienia poruszano w bloku prawnym, prezentowanym przez W. Szan. Prelegentów. Dotyczyły one:

 • nowego rodzaju BT dla pojazdów ciężkich, pow. 3,5 t.,

 • nowego wzoru zaświadczenia, które obowiązywać będzie od 4 października br., a do którego nie zdążyło się przygotować jeszcze dwóch producentów naszych oprogramowań,

 • problematyki wirtualnych BT i patologicznych praktyk z fikcyjnym zatrzymywaniem DR,

 • kar za brak BT w terminie,

 • kontroli metrologicznej,

 • nowego rodzaju BT dla TAXI,

 • wprowadzanym obowiązku rejestracji pojazdów w sytuacji, gdy ok. 1 mln aut na naszym rynku jest niezarejestrowanych,

 • cofania liczników i problematyki związanej z wymiana drogomierzy,

 • kompleksowego omówienia problematyki karania diagnostów,

 • roli ubezpieczenia naszych SKP w przypadku zdarzeń losowych (szkoda spowodowana uderzeniem pioruna, to 100 tys. zł, pomimo tego, że instalacja elektryczna była przygotowana na przepięcia),

 • obowiązku nałożonego na producentów Dyrektywą 46/2007, polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia BT danego pojazdu na SKP,

 • czterokołowce, a trójkołowe motocykle,

 • własny katalog UD i jego rola w procesie BT.

Ponadto, Specjalista ds Technicznych – p. Karol Rytel omówił praktykę BT pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz pojazdów nietypowych, a także kwestię terminów BT (po raz kolejny, bo potrzebny!).

Nie mniej interesująca była informacja:

 1. O stanie prac na ponownym wprowadzeniem zawieszonej w grudniu 2018 r. ustawy o zmianie naszej ustawy PoRD.

 2. O specyficznych kontrolach nadzoru w WK/starostwach w dużych miastach przez inspektorów NIK w asyście urzędników TDT.

 3. O kontrolach SKP przez urzędników skarbowych, którzy weryfikują ilość wysłanych BT do CEP z ilością wystawionych paragonów i faktur (wyjątkowo szczegółowo) i problemy z niektórymi BT z wynikiem „N”, których nie sfiskalizowano właściwie lub wcale.

 4. O roli czasu poszczególnych BT w kontekście funkcji „poczekalnia, oczekiwanie” w niektórych oprogramowaniach oraz w praktyce postępowań administracyjnych niektórych WK/starostw (7 pojazdów należących do jednego właściciela co 5 minut).

A ta długa lista i tak nie wyczerpuje wszystkich poruszanych problemów. Dlatego gorąco namawiam do uczestnictwa w tych szkoleniach, które są kopalnia aktualnej wiedzy o problemach w naszej branży oraz stanowią istotne wsparcie dla naszego zawodowego środowiska.

I pozdrawiam Uczestników

– do następnego! –

dziadek Piotra

– – – – – – – – – –

a po szkoleniu, jeszcze tradycyjnie: pytania, pytania, pytania