MISTRZOSTWA DIAGNOSTÓW I UCZNIÓW NA DIAGNOSTÓW

5/5 - (1 vote)

Regulamin Mistrzostw dostępny tutaj.

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo!

Niniejszym, w imieniu komitetu organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do  I Mistrzostw Polski Diagnostów samochodowych i uczniów na Diagnostów samochodowych mających odbyć się w Legnicy w dniach 25 i 26 października 2019r. w Legnicy.

Mistrzostwa Polski diagnostów organizowane są przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszego diagnostę w Polsce odbyła się w maju 2015r., a towarzyszyła VIII Konferencji Transportowej w Lubinie. Organizatorem tego wydarzenia był Oddział „Zagłębia Miedziowego” SITK w Legnicy we współpracy z NOT oraz przy wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, który udostępnił na ten cel swoją okręgową stację kontroli pojazdów. Historycznym tytułem pierwszego najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

Tak jak w ubiegłych latach, turniej rozegrany zostanie w dwóch etapach. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywać będą test pisemny z wiedzy zawodowej, opracowany przez zespół ekspercki. Pytań mają być dwa zestawy o różnym stopniu trudności. Część druga, czyli sprawdzian umiejętności praktycznych, odbędzie się na stanowisku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie – stacji kontroli pojazdów. Przewidywane są zgłoszenia 2-osobowych drużyn do klasyfikacji drużynowej odpowiednio w kategoriach: stacje kontroli pojazdów, wyższe uczelnie, szkoły branżowe kształcące w kierunkach samochodowych – w terminie do dnia 15 października 2019 r. na stronie http://zapisyMPDS.sosnowski.pl/

Do zapisywania się już teraz zapraszamy. Na tej stronie udostępniony jest test szkoleniowy z pytaniami. W dniach 11-12.10.2019r. uruchomiony zostanie test do rzeczywistej rejestracji zawodników ze stacji kontroli pojazdów i wyższych uczelni z pytaniami kwalifikacyjnymi, a w dniach 14-15.10.2019r. dla szkół branżowych. Program wyłoni 9 drużyn ze stacji kontroli pojazdów i 3 drużyny z wyższych uczelni do rozgrywek w dniu 26.10.2019r. na terenie firmy MPK sp. z o.o. w Legnicy, a także 12 drużyn ze szkół branżowych do rozgrywek w dniu 25.10.2019r. na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Legnicy przy ul. Grunwaldzkiej. Udział nieodpłatny. Szczegółowy Program poszczególnych rozgrywek ogłoszony jest osobno w ulotce.

Główny cel turnieju to podniesienie rangi zawodu diagnosty samochodowego jego prestiżu i umiejętności – a chodzi głównie o wyrobienie wśród diagnostów automatyzmów i nawyków pozwalających im na swobodne wykonywanie pełnych badań technicznych pojazdów w takim zakresie jak przewidują przepisy by wyeliminować tzw. zjawisko na skróty czy też w skrajnych przypadkach podbijanie dowodu rej bez przeglądu. Cel tak można osiągnąć w głównej mierze podczas szkoleń i praktyk na stacjach kontroli technicznych wykonując badanie techniczne a nie tylko na zajęciach teoretycznych. Intencją turnieju jest zwrócenie uwagi na jakość pracy diagnostów, w tym na wyposażenie jakie mają do dyspozycji w SKP, tj. często zbyt stare i wysłużone, a także nieadekwatne do nowej generacji pojazdów tzw. elektronicznych. Zamiarem organizatorów jest podniesienie rangi diagnosty samochodowego i stacji kontroli pojazdów nie tylko w kraju ale także na forum Unii Europejskiej.

Adresaci turnieju to: diagności, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, wyższe uczelnie kształcące studentów w kierunku diagnostyki samochodowej, szkoły branżowe kształcące uczniów w klasach o kierunku mechanik samochodowy, a także jednostki samorządowe województw, powiatów sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, miłośnicy techniki motoryzacyjnej.

Najlepsi nagrodzeni zostaną pucharami i dyplomami I,II,III stopnia wraz z nagrodami rzeczowymi w kategorii drużynowej dla najlepszej stacji kontroli pojazdów, wyższej uczelni, szkoły branżowej, a także indywidualnej najlepszego zawodnika – Mistrza Polski odpowiednio w wyżej wymienionych kategoriach drużyn.

W sprawach organizacyjnych z ramienia Rady Federacji SNT NOT ZM w Legnicy proszę kontaktować się z sekretariatem NOT w Legnicy tel. 76/862-87-10, fax: 76/852-30-17, e-mail: [email protected], lub z Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem Tadeuszem Chodorowskim – SITK, tel. 606-215-272, e-mail: [email protected].

Loading