WROCŁAW SZKOLI I KONTROLUJE

Czytając protokoły pokontrolne naszych SKP wrocławskiego UM trzeba podkreślić (bardzo mocno?), że jest do kogo adresować nasze branżowe szkolenia, jak choćby to aktualne (poniżej). Trochę ubolewam, że tak duży Urząd nie stać na cykliczne spotkania w branżowym gronie, jak to ma miejsce np. w Krakowie. Bo ilość każdorazowo stwierdzanych nieprawidłowości – w trakcie corocznych kontroli (poniżej) – na terenie Wrocławia + systematycznie ujawniane patologiczne afery może wskazywać, że ilość szkoleń powinna być jednak większa i ujęta w jakieś organizacyjne ramy. Apeluję więc do tamtejszych urzędników, aby podeszli do tego tematu nieco bardziej innowacyjnie.