PRZEGLĄD TYGODNIA NR 15

Motto na dziś:

Idą kolejne dekady, a branża nie daje rady”.

Reklamy

I w tym kontekście zasadne jest postawienie pytania, czy ważniejsza jest sytuacja całej naszej branży, czy też osobiste samopoczucie paru członków zarządu naszych branżowych organizacji?

No, odpowiedzmy sobie na to pytanie, co jest tu ważniejsze. Bo ja twierdzę, że ważniejsza od osobistego samopoczucia paru członków zarządu jest sytuacja w całej naszej branży. No zastanówmy się wspólnie, czyż nie mam czasem racji?

Reklamy

Do tych dzisiejszych rozważań sprowokowały mnie dwie ostatnie rozmowy. (…).