TO I OWO, CZYLI SPRAWY WIEKOWE: RABATY I WYPADKOWE

To i owo, czyli o stanie technicznym pojazdów wypadkowych z raportu KR BRD oraz hasło reklamowe: „z nami na pewno zrobisz przegląd” z informacją, że na takim BT można oszczędzić nawet 70 zł (sic!).

 

I. Stan techniczny pojazdów w 2019 r. w raporcie KR BRD.1

Reklamy

W 2019 roku odnotowano 38 wypadków drogowych, w których bezpośrednią przyczyną była niesprawność techniczna pojazdu. Jest to dość istotny spadek, gdyż w 2018 r. Komenda Główna Policji odnotowała aż 108 usterek w pojazdach biorących udział w wypadkach drogowych.

W 2019 r. w tych wypadkach spowodowanych złym stanem technicznym pojazdu zginęło 6 osób, a rany odniosło 40 osób. Brak takich danych o zgonach i rannych za 2018 r. w tym raporcie (ciekawy jest powód ukrywania tych danych).

Reklamy

Należy podkreślić, że usterki techniczne są również ujawniane podczas oględzin pojazdów na miejscu zdarzenia, mimo tego, że nie miały bezpośredniego wpływu na jego zaistnienie.

Ogółem w 2019 r. stwierdzono 90 usterek, gdy w 2018 r. było ich nieco więcej, bo 108.

W 2019 r. najwięcej usterek odnotowano w niewłaściwym stanie ogumienia (31,1% ogółu) oraz oświetlenia (30,0% ogółu).2

Zaś w 2018 r. te usterki wystąpiły, jako: braki w oświetleniu 48; braki w ogumieniu 26; usterki układu hamulcowego 17; usterki układu kierowniczego 6; inne usterki 11.3

I trzeba podkreślić jeszcze raz (i za jakiś czas ponowić dla przypomnienia tę informację), że ten spadek wypadków spowodowanych stanem technicznym pojazdów nastąpił w efekcie nasze codziennej ciężkiej pracy na wszystkich Stacjach Kontroli Pojazdów, tak Podstawowych, jak i Okręgowych. I tej informacji zabrakło w tym raporcie KR BRD.

 

II. Materiały reklamowe SKP z Bolesławca.

Gdy o tym usłyszałem od naszego Kolegi, to nie uwierzyłem. Dopiero, gdy otrzymałem taką ulotkę, to uwierzyłem, bo przeczytałem, więc sam zobaczyłem i się przekonałem.

Chodzi o to, że tę ulotkę (poniżej) rozrzucono po całym Bolesławcu, podobno we wszystkich klatkach schodowych (nie wiemy, czy także w powiecie). Ale tu nie o reklamę chodzi, tylko o zawartą w niej treść!

Bo z tej treści wynika, że na tej SKP cyt. „na pewno” zrobisz BT, co może sugerować jego pozytywny wynik – niezależnie od stanu technicznego pojazdu.

Drugą, a może jeszcze większą ciekawostką jest ten zapis mówiący o tym, że na takim BT na tej SKP można oszczędzić nawet 70 zł. Uważam, że to ewidentne przegięcie, niezależnie od tego, co autor tej ulotki reklamowej miał na myśli.

Czy też czasami nie uważacie już, że ta sytuacja z rabatami, upustami i gadżetami jest chora i patologiczna?

Myślę, że tylko ZZDS jest w stanie ten stary problem upustów, rabatów i gadżetów skutecznie rozwiązać.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

2 Jednocześnie wskazać należy, że w jednym wypadku mogło wystąpić kilka usterek.

3 Jednocześnie należy wskazać, że w jednym wypadku mogło wystąpić kilka usterek.