PRZEGLĄD TYGODNIA NR 19

Motto na dziś:
„Gdy w szpitalach z braku leków Ludzie umierają, rządzący o posadach dla swoich rozmawiają”.

Ostatnio czuję się tak, jak na stypie, bo wszystko wokół jakoś tak się sypie. (…).

Reklamy