KTÓRY Z NAS TOTO DOPUŚCIŁ

Rate this post

Z usterkami i bez wymaganych dokumentów

27.10.2023

Nieszczelny układ hamulcowy, skorodowane i uszkodzone elementy nadwozia oraz niesprawne oświetlenie zewnętrzne – takie usterki stwierdzili w dwóch skontrolowanych ciężarówkach do przewozu ścieków funkcjonariusze dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy nie mieli również przy sobie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień przewozowych.

W czwartek (26 października), na terenie Oleśnicy, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali dwie ciężarówki przystosowane do przewozu ścieków. O kontrole tego typu pojazdów wnioskowali mieszkańcy, którzy zwrócili uwagę na ich zły stan technicznych.

Sygnały od mieszkańców potwierdziły się w trakcie kontroli dwóch pojazdów asenizacyjnych, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i ukaraniem kierowców mandatami karnymi.

Inspektorzy stwierdzili w ciężarówkach:

  • nieszczelność układu pneumatycznego (hamulcowego),
  • skorodowane i uszkodzone elementy nadwozia oraz
  • usterki oświetlenia zewnętrznego.

Mieli też zastrzeżenia do czytelności oznakowania odblaskowego. Tablice wyróżniające pojazd długi i ciężki były nadmiernie zużyte.

Oprócz problemów ze stanem technicznym, inspektorzy stwierdzili braki w wymaganej dokumentacji. Kierowcy nie okazali do kontroli zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Za niewyposażenie kierowców w wymagane dokumenty zostaną wszczęte postępowania administracyjne z ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorców. Grożą im kary pieniężne.

źródło: https://www.gov.pl/web/gitd/z-usterkami-i-bez-wymaganych-dokumentow

Loading