DODGE RAM 1500 TRX JEST OSOBOWY CZY CIĘŻAROWY

Rate this post

A Wy jak myślicie? Ten DODGE RAM 1500 TRX 4×4 CREW CAB 5’7 Box jest osobowy, czy też ciężarowy?

Tak się zastanawiam czytając ten wyrok1, jaki w tej sprawie udział miał jeden z naszych Kolegów? Te nagłe i niespodziewane zmiany ładowności po wykonanych BT to idealna pożywka dla WK/starostwa, jak to miało niedawno miejsce.2 Tylko dlaczego w jednym powiecie można, a w innym już nie?!?! Bo leży bliżej wschodniej granicy?

Sprawa dotyczy niedawnego wyroku z 29 lutego 2024 r., w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z 24 listopada 2023 r. nr 2001-IOA.4105.7.2023 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

Początek tej sprawy zainicjowała decyzja z 29 sierpnia 2023 r., nr 2012-SPA.4105.13.2023, Naczelnika US w Suwałkach, który określił dla ob. P. K. (skarżący) wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki DODGE RAM 1500 TRX, rok produkcji 2021, poj. 6166 cm3, w kwocie 81.544 zł z terminem płatności na dzień 14 lipca 2021 r.

Nieco wcześniej, bo w dniach od 25 stycznia do 21 czerwca 2023 r. pracownicy US w Suwałkach, na podstawie upoważnienia z 20 stycznia 2023 r., nr 2012-SKP.5000.1.2023.3, przeprowadzili kontrolę podatkową u ob. P. K., którą zakończono stosownym protokołem.3 P. K. (skarżący) nie skorzystał z prawa do złożenia deklaracji, w związku z czym postanowieniem z 1 sierpnia 2023 r., doręczonym 3 sierpnia 2023 r., Naczelnik US w Suwałkach wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego tego samochodu osobowego.4

Z dowodów zgromadzonych w aktach sprawy wynika:

 • 6 kwietnia 2021 r. w Stanie llinois w USA został wystawiony dokument „Tytuł własności pojazdu”5 dla DODGE RAM 1500 TRX, z którego wynika, że samochód nie był uszkodzony, przebieg 16 mil;

 • z faktury wystawionej 7 kwietnia 2021 r. przez N. INC […] wynika, że ww. samochód został sprzedany dla C. LTD, […], […], […], Cypr za kwotę 12.900 USD oraz kosztami transportu z USA do Holandii w wysokości 600 USD;

 • w celu uregulowania statusu wewnątrzwspólnotowego towaru 28 maja 2021 r. firma C[…] LTD zgłosiła ww. samochód do odprawy celnej w holenderskim urzędzie celnym; na podstawie zgłoszenia celnego z 28 maja 2021 r. zostały naliczone należności celne z tytułu importu w wysokości 1.124,34 EUR; z opisu towaru wynika, że przedmiotem importu był samochód marki DODGE, rok produkcji 2021, nr VIN […] o kodzie CN 87032490 (w dokumencie brak informacji o uszkodzeniach pojazdu);

 • ob. P. K. (skarżący) na podstawie umowy kupna 14 czerwca 2021 r. dokonał zakupu od O.M. (dane adresowe nieczytelne) samochodu DODGE RAM 1500 TRX 4×4 CREW CAB 5’7 Box, za kwotę 20.000 EUR (w dokumencie brak informacji o uszkodzeniach pojazdu);

 • 29 czerwca 2021 r. skarżący złożył do Starostwa Powiatowego w Suwałkach wniosek o rejestrację samochodu DODGE RAM 1500 TRX CREW CAB 4×4, rok produkcji 2021; decyzją z 29 czerwca 2021 r., nr KD.5410.3806.2021WM, pojazd został czasowo zarejestrowany;

 • podstawą dla powyższej decyzji był fakt, że SKP należąca do M. Spółka z o.o. w Ełku wydało zaświadczenie z wynikiem P”-pozytywnym po przeprowadzonym I OBT w kraju pojazdu DODGE RAM 1500 TRX, rok produkcji 2021, nr VIN […], kwalifikując go jako ciężarowy (sic!), 5 miejsc siedzących. Ta decyzja z 2 lipca 2021 roku jest co najmniej kontrowersyjna, gdy się weźmie pod uwagę, że dopuszczalna ładowność części towarowej przy komplecie pasażerów wynosi 111 kg. Biorąc zatem pod uwagę, że przybliżona waga 5 dorosłych pasażerów mogłaby wynosić ok. 375 kg (5 osób x 75 kg), to jest ona kilkukrotnie wyższa, niż dopuszczalna ładowność6;

 • 20 lipca 2021 r. zgodnie z decyzją nr KD.5410.4346.2021.MS pojazd został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Suwałkach,

 • 1 sierpnia 2021 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej w K. między skarżącym a A.M., skarżący dokonał sprzedaży samochodu DODGE RAM TRX 1500 4×4 Crew Cab 5’7 Box za kwotę 92.000 zł (w dokumencie brak informacji o uszkodzeniach pojazdu).

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 25 stycznia 2023 r., ob. P. K. (skarżący) do protokołu potwierdził, że zakupił ten samochód ciężarowy DODGE RAM 1500 TRX, rocznik 2021. Przy czym nie potrafił wyjaśnić:

 1. w jakich okolicznościach dokonał zakupu samochodu,

 2. komu zlecił przywiezienie pojazdu do Polski,

 3. kto dokonał transportu pojazdu z USA do Polski,

 4. kto opłacił cło,

 5. kto poniósł koszty transportu,

 6. kiedy samochód DODGE RAM 1500 TRX o numerze VIN […], rok prod. 2021, przekroczył granicę Polski,

 7. gdzie podpisano umowę kupna.

Wyjaśnił tylko, że pojazd był w jego posiadaniu 14 czerwca 2021 r., tj. w dniu podpisania umowy. Ponadto wszystkie formalności związane z zakupem i transportem samochodu wykonał brat, który mieszkał w Niemczech. Brat znalazł ofertę sprzedaży tego samochodu za kwotę 20.000 EUR, osobiście podatnik nie widział pojazdu przed zakupem, nie wyjeżdżał również w celu podpisania umowy kupna, która zgodnie z jego wyjaśnieniami została podpisana w domu lub restauracji – podatnik nie potrafił określić.

Potwierdził jednak, że dokonał sprzedaży samochodu za kwotę 92.000 zł 11 sierpnia 2021 r. A.M. Oświadczył, że nie posiada żadnych zdjęć pojazdu.7

W trakcie kontroli organ otrzymał informacje od Autoryzowanego Dealera Dodge i RAM C. Sp z o. o. dotyczące specyfikacji oraz wyposażenia pojazdu DODGE RAM 1500 TRX o numerze VIN […]. Na podstawie zdjęć okazanych przez skarżącego oraz listy wyposażenia pojazdu przekazanego przez autoryzowany salon stwierdzono, że samochód DODGE RAM 1500 TRX o numerze VIN […] i rodzaju nadwozia pick-up:

 1. część towarowa jest trwale oddzielona od części pasażerskiej – stałe oddzielenie.

 2. w części pasażerskiej posiada:

 • nadwozie 4-drzwiowe z 4 przyciemnionymi oknami bocznymi,

 • 2 rzędy siedzeń: 2 w pierwszym rzędzie oraz 3 siedzenia w drugim rzędzie z zagłówkami i pięcioma pasami bezpieczeństwa,

 • skórzaną tapicerkę, podgrzewane, wentylowane elektrycznie sterowane fotele, wejścia audio jack dla urządzeń mobilnych (również w części pasażerskiej), aktywny system kontroli hałasu, szyby akustyczne w drzwiach przednich, klimatyzację ATC z podwójną strefą sterowania, system multimedialny z wyświetlaczem, szyby sterowane elektrycznie, podgrzewaną kierownicę, zatrzaskowy system mocowania dziecięcego fotelika, dodatkowe boczne poduszki powietrzne, wykładzinę dywanową oraz gumowe dywaniki do samochodów terenowych, nawigację, uchwyty na kubki, oświetlony schowek, kieszenie na drobne rzeczy;

US zakwalifikował przedmiotowy pojazd do pozycji CN 8703, obejmującej pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.8

Było to stanowisko odmiennie niż chciał tego ob. P. K. (skarżący), klasyfikując pojazd pod pozycję nr CN 8704 (jako samochód ciężarowy).

US wskazał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż przedmiotowy samochód DODGE RAM 1500 TRX nr VIN […] jest samochodem przeznaczonym głównie do przewozu osób, uzupełnionym o funkcjonalność przewiezienia towarów, co potwierdzają w szczególności załączone do protokołu: lista wyposażenia, zdjęcia potwierdzające „reprezentacyjny” wygląd pojazdu i jego komfortowe wyposażenie, a także przyjęta przez holenderski organ celny klasyfikacja towarowa pojazdu do kodu CN 8703249000 w momencie jego importu na terytorium Wspólnoty.

W aktach administracyjnych z tego postępowania znajduje się wycena biegłego z 26 maja 2023 r., z której to m.in. wynika, że ogólna ładowność dopuszczalna samochodu wynosi 486 kg przy masie własnej 2780 kg. Przy tym, ze zdjęcia TZ (tabliczki znamionowej) tego auta wynika DMC 3539 kg przy dopuszczalnym nacisku osi tylnej 1906 kg, a z BT pojazdu przeprowadzonego 19 lutego 2024 roku wynika, że dopuszczalne ładowność wynosi już (nagle i niespodziewanie!) aż 759 kg.9

Czyli jednak można, tak bez żadnych zmian konstrukcyjnych?!?! Co to ma być, co tam się dzieje? Czy tam nie ma naprawdę żadnego nadzoru?

Ten WSA nie znając się na specyfice i całej dyskrecjonalnej sferze naszej pracy nie odniósł się słowem do tych nowych danych wynikających z nowej (wklejki???) TZ oraz z BT z 2024 r. (wykonanego na zlecenie?).

WSA jedynie podkreślił o jednak należy mieć na uwadze, że US dokonywał kwalifikacji pojazdu w konkretnym stanie faktycznym, na podstawie dostępnych mu i znanych wówczas danych.

W przedmiotowej sprawie przemieszczenie na terytorium RP samochodu osobowego DODGE RAM 1500 TRX nr VIN […] wyczerpuje znamiona nabycia wewnątrzwspólnotowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wobec powyższego, dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu DODGE RAM 1500 TRX nr VIN […], skarżący wykonał podlegającą opodatkowaniu czynność, której przedmiotem był samochód osobowy, stając się tym samym z mocy prawa podatnikiem podatku akcyzowego.

W celu weryfikacji i oceny wiarygodności ceny zakupu pojazdu dokonano porównania ofert sprzedaży pojazdu tej samej marki, modelu i roku produkcji na najpopularniejszych portalach internetowych. Jak ustalono, wartość pojazdu zadeklarowana na umowie zakupu okazanej przez stronę, tj. 20.000 EUR (w przeliczeniu 89.446,00 zł według kursu na dzień 11 czerwca 2021 r.) rażąco odbiega od oferowanych na rynku polskim cen pojazdów tej samej marki i roku produkcji, które wynoszą od 425.000 zł do 575.000 zł.

US zwrócił przy tym uwagę na duże rozbieżności między składanymi przez skarżącego wyjaśnieniami dotyczącymi stanu technicznego pojazdu, jak też wyjaśnieniami nabywcy A.M.

W związku z powyższym postanowieniem z 16 maja 2023 r., nr 2012-SKP.5000.1.2023.12, Naczelnik US w Suwałkach dopuścił z urzędu przeprowadzenie dowodu w postaci opinii biegłego w zakresie ustalenia średniej wartości rynkowej samochodu, która jest ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju przedmiotowego samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem o przybliżonym stanie technicznym co nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy, na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na dzień 14 czerwca 2021 r.

W dniu 26 maja 2023 r. Z.K. przedłożył wycenę 285/05/2023 z 26 maja 2023 r. sporządzoną na dzień 14 czerwca 2021 r. pojazdu DODGE RAM 1500 TRX 4 WD, rok produkcji 2021, VIN […]. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, do ustalenia podstawy opodatkowania przedmiotowego samochodu przyjęto stan techniczny oraz wartość bazową brutto z opinii nr […] z 26 maja 2023 r. w wysokości 700.000 zł. Organ po dokonaniu analizy akt sprawy: uwzględnił korektę za „pierwszą rejestrację” w wysokości -59.995 zł, uwzględnił korektę za „przebieg” w wysokości -460 zł, natomiast nie uwzględnili „korekt różnych”, w tym korekty za „indywidualny zakup za granicą” (spoza UE), w wysokości -51.163 zł.

Z uwagi na powyższe organ przyjął wartość rynkową brutto 639.545 zł, a za podstawę opodatkowania 438.411 zł.

Po rozpoznaniu odwołania skarżącego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku decyzją z 24 listopada 2023 r., nr 2001-IOA.4105.7.2023, utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy.10

Także WSA w Białymstoku zważył, co następuje: „Skarga jest niezasadna i podlega oddaleniu.

Zaś w dalszego uzasadnienia WSA wynika jeszcze, że

Tym bardziej więc bez znaczenia pozostają kwestie wiążące się

 • z homologacją (bez znaczenia? – sic!?!?!?),

 • rejestracją pojazdu jako ciężarowego oznaczenia pojazdu jako „truck” w amerykańskim tytule własności (który nie jest DR w rozumieniu naszej ustawy PoRD),

 • zakwalifikowanie pojazdu jako ciężarowego, zgodnie z ustawą – PoRD przez diagnostę/biegłego (nie bardzo rozumiem, po co nasz kolega się aż tak podkładał? I to występując w charakterze biegłego – sic!),

 • oznaczenie pojazdu dla celów ubezpieczeniowych w polisie OC, NNW.

A teraz zacytuję z uzasadnienia tegoż WSA to, co najlepsze:

Niewykluczone jest zatem, że od tego czasu pojazd mógł przejść pewnego rodzaju modyfikacje, mające wpływ na zmianę jego ww. parametrów.”11

– ale cóż to za modyfikacje (?), na jakiej podstawie prawnej (?), przez kogo i na jakiej SKP wykonane (?), może znowu na Podstawowej?

Poszczególni właściciele tego auta nie potrafili w żaden sposób uzasadnić tak niskiej ceny zakupu. Ich wyjaśnienia były rozbieżne, od wskazania na znaczne uszkodzenia pojazdu już w momencie zakupu, po wycofanie się z tych stwierdzeń na rzecz oświadczenia co do jedynie niewielkich rys karoserii i ogólnej sprawności auta.

Jeden z nich zwracał uwagę na uszkodzoną karoserię, już w momencie zakupu, na wady elektroniki i silnika, które wyszły na jaw rzekomo po czasie. Ze względu na przewidywane wysokie koszty naprawy tłumaczył się pokrętnie, że zdecydował się na naprawę w Ukrainie. Mimo to nie przedłożył na to żadnych dowodów związanych z remontem pojazdu, jak też nie doprecyzował, jakie zmiany konstrukcyjne zostały dokonane. W chwili sprzedaży w USA sporne auto miało przebieg zaledwie 1522 mil, było w zasadzie nowe – wyprodukowane na cztery miesiące wcześniej, a pierwszy raz zarejestrowane zagranicą trzy miesiące wstecz. Z dokumentu „Certificate of title of a vehicle”, na którym figuruje data sprzedaży pojazdu 22 kwietnia 2021 r., nie można wyczytać jakichkolwiek informacji o uszkodzeniach i wadach pojazdu; takich informacji brak także w holenderskim zgłoszeniu celnym. Z umowy kupna sporządzonej w Niemczech również nie wynika, że pojazd jest uszkodzony czy niesprawny. Po 18 dniach od momentu zakupu wykonano I OBT w kraju i w ciągu miesiąca od zakupu zarejestrowano ten pojazd w WK, co ostatecznie dowodzi, że samochód w momencie zakupu był sprawny.

Mnie wisi, co wyczyniali i na co liczyli poszczególni właściciele tego pojazdu, aby oszukać Skarb Państwa. Ale nie bardzo rozumiem, dlaczego biorą w tym udział nasi koledzy. Czyżby zrobili sobie z tego dodatkowe źródło dochodu?

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 I SA/Bk 14/24 – Wyrok WSA w Białymstoku; Data orzeczenia: 2024-02-29; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2024-01-19; Symbol z opisem: 6111 Podatek akcyzowy; Hasła tematyczne: Podatek akcyzowy; Skarżony organ: Izba Skarbowa; Treść wyniku: Oddalono skargę;

3 doręczonym kontrolowanemu 23 lutego 2023 r.

4 Postanowieniem z 9 sierpnia 2023 r. zostały włączone jako dowód w postępowaniu dokumenty z akt kontroli podatkowej.

5 i zauważcie, że to nie jest DR (dowód rejestracyjny), jak chcą niektórzy nasi (?) urzędnicy.

6 Już sama ta kalkulacja pozwala przyjąć, że decydującą funkcją przedmiotowego pojazdu jest przewóz osób, nie zaś ładunku – w przeciwnym wypadku proporcje te rozkładałyby się zgoła odmiennie, umożliwiając przewóz większej ilości/liczby towaru kosztem ilości pasażerów

7 Pomimo, że jak przyznał, zamieszczał z pomocą znajomego zdjęcia w internecie w ogłoszeniu o jego sprzedaży.

8 Kierując się przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 ze zm., dalej jako: „u.p.a.”), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.08.1987 r., str. 1 ze zm.; Dz. Urz. EU polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 ze zm., dalej jako: „rozporządzenie nr 2658/87) oraz Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej mającymi moc normy prawnej, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 2658/87 (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji UE Nr 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r., zmieniającym załącznik 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej – Dz. Urz. UE L 361/1 z dnia 30.10.2020 r.)

9 z czego skarżący próbuje wyprowadzić konkluzję co do większej masy i ładowności tego pojazdu, a w konsekwencji zakwalifikowaniu go jako ciężarowy.

10 Jak ustaliły organy, sporny pojazd charakteryzuje się nadwoziem wielozadaniowym (typ pick-up), tj. przeznaczonym do wykonywania zadań zarówno przewozu osób, jak i ładunków.

11 Pozostają one jednak bez wpływu na ocenę pierwotnie dokonaną przez organ.

Loading