NA WROCŁAW! PO „WIZJĘ ZERO DLA SKP”

Rate this post

Wizja Zero dla SKP” sprawia, że jedziemy do Wrocławia.

Przypomnę tylko, że pojęcie „wizja zero”:

  1. Do powszechnej europejskiej świadomości wprowadzili Szwedzi.

  2. Do dziś to pojęcie jest synonimem szwedzkiego sukcesu w zakresie BRD (!!!).

  3. Szwecja wraz z pozostałymi krajami skandynawskimi jest także wzorcowym przykładem, jak zorganizować funkcjonowanie SKP, aby zapobiec patologiom, z którymi mamy do czynienia na naszym rynku.

A wręcz wzorcowym przykładem tej naszej branżowej patologii z pkt 3 jest ta katastrofa drogowa, z którą mieliśmy do czynienia na drodze S3 koło Lubina w dniu 16 stycznia 2018 r.1 Ta sprawa musi być przez nas wszystkich zapamiętana! Choćby z tego względu, że:

  • w dniu poprzednim na Okręgowej SKP w Nowej Soli wykonano BT niesprawnego pojazdu, który spowodował tę katastrofę,

  • w wyniku tej katastrofy na drodze poszkodowanych było aż 18 Osób, z których aż trzy Osoby zginęły w wyniku tej katastrofy, zaś co najmniej jedna Osoba została z trwałym kalectwem do końca Życia.

I musimy wiedzieć, że nie była to pierwsza sprawa, w której źle wykonane BT przyczepy z wadliwym zaczepem. A to świadczy o tym, że nie potrafimy wyciągać wniosków z własnych błędów.

 

I musimy także wiedzieć, że ta katastrofa nie jest pierwszą sprawą, gdzie przyczyną wypadku drogowego było źle wykonane BT pojazdu na SKP. A to potwierdza tezę, że nie potrafimy wyciągać wniosków z własnych błędów!

I musimy także wiedzieć, że wiele podobnych spraw nie zostało zakończonych sprawiedliwym wyrokiem wobec przedstawicieli naszego środowiska z uwagi na fakt, że wiedza o naszej branży jest nie tylko dyskrecjonalna, ale też jest objęta zmową milczenia.

Dyskrecjonalność naszych działań jest efektem chaosu prawnego, w którym funkcjonujemy. A to powoduje zróżnicowane i sprzeczne interpretacje nie tylko nadzoru w WK/starostwie, ale także na poziomie postępowań administracyjnych w SKO, WSA i NSA. To wszystko sprawia, że wiedza o funkcjonowaniu SKP nie jest powszechna, a pozyskanie tej wiedzy ze strony organów ścigania i organów nadzoru w WK/starostwie jest niemożliwe lub utrudnione w stopniu, który uniemożliwia podjęcie działań naprawczych.

Także zmowa milczenia, z jaką mamy do czynienia w naszym środowisku przekłada się bezpośrednio na brak pozytywnych efektów w zakresie działań naprawczych, których celem jest wzrost znaczenia BRD. Ta nasza zmowa milczenia obejmuje nie tylko nasze środowiska sensu stricte (pracodawcy i pracownicy + szczebel kierowniczy w sieciach SKP), ale często także współpracujące z nami w ramach nadzoru WK/starostwa oraz firmy i instytucje z nami współpracujące (operatorzy CEP2,0; serwisy sprzętowe; dostarczyciele oprogramowań dla SKP; firmy szkoleniowe; biegli i rzeczoznawcy; itd., itp., et’cetera). Jeśli do tego dodamy, że im dalej na wschód lub im bliżej do pochodzenia ze wschodu, tym większa jest nasza słowiańska gotowość do „brania i dawania”, która dotyczy wszystkich służb mundurowych, inspekcji i straży, to możliwość działań naprawczych naszej branży zbliża się do poziomu, który nadal i jeszcze przez długi czas będzie stanowił zagrożenie dla BRD!

Zauważcie też fakt następujący: od jakiego czasu mamy do czynienia z powtarzającymi się w okresach kwartalnych aferami na SKP? To chyba trwa już od co najmniej 15 lat, prawda? I to się dzieje przy naszej świadomej akceptacji!

Więc tylko czekać, aż niedługo spotka nas podobna katastrofa, jak ta na S3 w styczniu 2018 r.!

Dlatego proponuję wszystkim „WIZJĘ ZERO DLA SKP”.

I mam nadzieję, że właśnie we Wrocławiu położony zostanie pierwszy krok w tym zakresie. Bo w dniach 20 i 21 marca 2024 roku odbędzie się VII Kongres Ekspertów Samochodowych, na który zapraszają Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu, Krajowa Sekcja Samochodowa SITK RP, Krajowa Sekcja Lotnictwa i Technik Kosmicznych SITK RP.

Kongres ten odbędzie się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

Loading