KRAKOWSKIE DNI BRD

Co wiemy, a czego nie o krakowskich dniach BRD.

W dniach 19-21 lutego 2020 r. odbyły się w Krakowie VII Krakowskie Dni BRD. Była to dość ważna konferencja z wieloma patronatami, w tym Ministerstwa Infrastruktury. Ale oprócz tych patronatów byli także przedstawiciele nauki, branżowych instytucji i urzędów oraz firm związanych z BRD.1

Reklamy

Już dawno temu z niemałą ciekawością zajrzałem na tę witrynę internetową, gdy pod koniec czerwca br. w czasie Walnego Zgromadzenia członków PISKP2 dowiedziałem się o tej konferencji od poznańskiego przedstawiciela Nauki, który w niej uczestniczył oraz był także uczestnikiem tego Walnego Zgromadzenia PISKP.

Ale moja ciekawość nieco (?) zmalała, po zaznajomieniu się z poruszaną tematyką. Bo ja szukałem czegoś dla nas, o przyczynach dla których Ludzie giną na drogach:

Reklamy

  1. o przyczynach wypadków,

  2. w wpływie stanu technicznego pojazdów na BRD,

  3. o stanie infrastruktury i jego wpływie na BRD,

  4. itd., itp., et’cetera.

A tu poruszana tematyka była bardzo jednorodna i dotyczyła głównie problematyki związanej z oświetleniem przejść dla pieszych. Nie kwestionuję zasadności rozważań na ten temat, ale sądzę, że poświęcenie całej Konferencji tak prostemu zagadnieniu było przesadą. No, nad czym tu debatować? Trzeba doświetlić i tyle!

Na szczęście policyjne referaty były nieco pełniejsze . . . .

I tu właśnie chciałbym Wam coś przedstawić z tych policyjnych referatów. Był to kompetentny referat Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pt. „Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach”, a prawdę mówiąc ostatnie jego fragmenty (str. 30 – poniżej).

Z tego raportu za 2019 r. wynika, że do KWP w Krakowie na 25 kategorii zgłoszeń (od najczęstszego za złe parkowanie w ilości 16.651 zgłoszeń, poprzez akty wandalizmu w ilości 917 zgłoszeń, do niszczenia zieleni w ilości 20 zgłoszeń) widzimy też następujące pozycje, np.:

  • niewłaściwa infrastruktura drogowa”, co zajmuje aż piąte miejsce w ilości zgłoszeń z liczbą 1872 zgłoszeń,

  • zła organizacja ruchu drogowego”, co zajmuje też wysokie, bo 7 miejsce w całej ilości rocznych zgłoszeń z liczbą 1301 zgłoszeń,

  • niestrzeżone przejście przez tory” – 31 zgłoszeń,

  • niestrzeżony przejazd kolejowy” – 20 zgłoszeń.

Myślę, że dla wielu z nas zaskoczeniem jest to wysokie 5 miejsce związane z niewłaściwą infrastrukturą drogową oraz 7 miejsce związane ze złą organizacją RD. Jeśli przenieść te dane na pozostałe największe miasta w Polsce, to mamy tu do czynienia z „czarną dziurą” w zakresie drogowej infrastruktury i złej organizacji ruchu drogowego. Prawdopodobnie ilość obywatelskich zgłoszeń dla całej Polski w tym zakresie idzie w dziesiątki tysięcy!

Mam nadzieję, że każdy z nas ma świadomość, jakie znaczenie dla BRD (a więc Życia i Zdrowia uczestników RD) ma stan drogowej infrastruktury.

I ta ilość obywatelskich zgłoszeń ilustruje najpełniej skalę niezbędnych i natychmiastowych zmian w zakresie naprawy drogowej infrastruktury (o czym nie mieli odwagi jasno powiedzieć uczestnicy tej Konferencji?). I to jest też to pilne zadanie naszego (?) ministerstwa infrastruktury i podległego mu resortu transportu (DTD).

Pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

2 26 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Hotelu Ibis Styles Warszawa West w Morach k. Warszawy, ul. Poznańska 33, 05-850 Mory odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PISKP.