PRZEGLĄD TYGODNIA NR 4

Motto na dziś – związane jest z wyborem nowego Prezesa PISKP! – może być tylko takie:

jasną przyszłość widzę tylko z PISKP!!!

Reklamy

Wybór mec. dr Marcina Barankiewicza na nowego Prezesa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, to było niewątpliwie najważniejsze wydarzenie minionego tygodnia. A jeśli . . . .