TO I OWO PIĄTKOWO

To i owo piątkowo, czyli dwa zdania wyjaśnienia o byłej aferze oraz aktualne ciekawostki o CEPiK-u, w tym ile mamy SKP i o ilości „N” w 2018 r..

I. Afera z Krotoszyna była prawdziwa, ale dawno temu.

Reklamy

Umieszczony w dniu dzisiejszym artykuł pt. Afera z Krotoszyna” musiałem usunąć, bo z treści wynikało, że jest to sprawa aktualna. W rozmowie z Oficerem Prasowym KM Policji w Krotoszynie dowiedziałem się, że sprawa ta miała miejsce . . . – w lutym 2008 r.

Błąd wynikał z tego, że po otwarciu policyjnego pliku PDF z tą informacją wyświetliła się data. Przyjąłem, że to data publikacji. Okazało się, że to Policja wprowadza nas w ten sposób w błąd, gdyż nie jest to data publikacji, a data otwarcia pliku. W ten sposób Policja sugeruje, że jest to każdorazowo aktualna, świeża i nowa sprawa. A tak przecież nie jest.

Reklamy

Jak widzicie, i ja dałem się nabrać Policji na ten ich kawał. Sprawa by wyszła sama, gdyby Policja umieściła w tym pliku info o rzeczywistym czasie zatrzymania lub inną datę wskazującą na rzeczywisty czas podjętych działań. Ale tam nie było żadnej innej daty – zresztą sprawdźcie sami:  https://www.diagnostasamochodowy.pl/2008/afera-z-krotoszyna/ 

Wygląda na to, że to jest taka nowa polityka informacyjna Policji, która ma sugerować, że stare sprawy są wciąż nowe, a na pewno wprowadza w błąd.

Ze swojej strony przepraszam za ten błąd, choć nie liczę, że Policja też nas/mnie przeprosi.

II. Komunikat dla SKP w sprawie badań technicznych pojazdów z hakiem/instalacją gazową.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami środowiska Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazową, poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Podstawą wykonania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazu jest dokument przedstawiony przez właściciela pojazdu na potrzeby przeprowadzenia badania. Na dokumencie diagnosta ma dostępne niezbędne informacje. Dodatkowo informacja o alternatywnym paliwie jest już na dziś dostępna w sekcji danych technicznych pojazdu.

Badanie dotyczące haka jest badaniem z zakresu „czynności dodatkowych” i w chwili obecnej nie jest przekazywane do CEPiK2.0. Aktualnie w trakcie procesu legislacyjnego jest nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca badania dotyczące haka, jako kolejną kategorię badań dodatkowych. Po wprowadzeniu przepisów, badanie dotyczące haka będzie również przekazywane do CEPiK 2.0 zgodnie z przepisami obligującymi do przekazywania do ewidencji wszystkich badań dodatkowych.

Po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wyposażonego w hak/instalację gazową, SKP wystawia zaświadczenie, na podstawie którego organ rejestrujący dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego adnotacji o haku/instalacji gazowej.

http://www.cepik.gov.pl/

III. Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) i badania techniczne (BT) w 2018 r.

Liczba Stacji Kontroli Pojazdów przesyłających dane do CEPiK z podziałem na okręgowe oraz podstawowe. Dane dotyczą roku 2018.

  • Okręgowe: 2 290.
  • Podstawowe: 2 855.

Liczba BT wykonanych w 2018 r. z podziałem na badania przeprowadzone z wynikiem pozytywnym „P” oraz badania przeprowadzone z wynikiem negatywnym „N”.

  • Wynik pozytywny: 17 405 318.
  • Wynik negatywny: 608 328 (tylko, czy aż?).

Ciekawe będą następne porównania kwartalne, półroczne i kolejne roczne.

IV.

A z powyższego zestawienia wynika też, dlaczego zawsze w kwietniu mamy najwięcej roboty na naszych SKP.

Na podstawie: http://www.cepik.gov.pl/

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – –