DWIE INTERPELACJE W NASZYCH SPRAWACH

Rate this post

I.
Interpelacja nr 757

do ministra infrastruktury

w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów

Zgłaszający: Krystyna Sibińska

Data wpływu: 08-01-2024

Właściciele stacji kontroli pojazdów od wielu lat domagają się waloryzacji stawek za obowiązkowe badania techniczne. Stawka za przegląd samochodu osobowego, ciężarowego do 3,5 t i autobusu przystosowanego do przewozu maksymalnie 15 osób jest od 2004 roku niezmienna i wynosi 99 zł, natomiast 162 zł – za przegląd samochodu z instalacją LPG, 63 zł za przegląd motocykla i ciągnika rolniczego, 51 zł za przegląd motoroweru.

Koszty utrzymania stacji diagnostycznych z roku na rok są coraz wyższe. Szczególnie jest to odczuwalne obecnie, kiedy mamy jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. To powoduje, że wiele stacji balansuje na granicy rentowności albo wręcz generuje straty.

Ministerstwo Infrastruktury powinno dostosować wysokość opłat za badania techniczne do aktualnych realiów gospodarczych. Trudno w dłuższej perspektywie skutecznie i dobrze jakościowo prowadzić działalność, jeśli przychody nie pokrywają kosztów.

Bezpieczeństwo na drogach powinno być dla Pana resortu priorytetem. Jakość badań, bezpieczeństwo kierowców i pasażerów powinny być adekwatnie wycenione.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy i kiedy Ministerstwo Infrastruktury podniesie stawki za wykonanie obowiązkowych badań technicznych?
– – – – – – – – – – – – – –
źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CZDATB


II.
Interpelacja nr 775

do ministra infrastruktury

w sprawie gradacji kar dla diagnostów samochodowych

Zgłaszający: Krystyna Sibińska

Data wpływu: 09-01-2024

Organizacje reprezentujące diagnostów samochodowych uważają, iż niesprawiedliwe jest, aby pozbawiać tę grupę zawodową uprawnień zawodowych na okres 5 lat w przypadku stwierdzenia choćby najmniejszego i drobnego uchybienia podczas wykonywania przez nich swoich codziennych obowiązków, które – co podkreślają – nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jako przykład wskazują sytuację, gdy urzędnik rejestrujący pojazd wpisze do dowodu rejestracyjnego błędnie jedną literę czy cyfrę w numerze identyfikacyjnym VIN, nie ponosząc konsekwencji, a diagnosta, który nie wykryje tego błędu podczas badania technicznego, może otrzymać decyzję o cofnięciu uprawnień.

Diagnosta może być narażony na cofnięcie uprawnień także na przykład wtedy, gdy zapomni jedynie wyregulować ciśnienie w ogumieniu kontrolowanego pojazdu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem:

Czy wobec diagnostów samochodowych nie należy wprowadzić gradacji kar, aby za drobne błędy, które nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie byli karani pozbawieniem uprawnień zawodowych na okres 5 lat?
– – – – – – – – – – –
źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CZKAQ9

 

Loading