NIK I DTD W OCENIE OSDS I PISKP

Kontrola NIK i transparentność działań DTD w ocenie posłów, PISKP i OSDS.

wondering

Przedstawiciel NIK.

Stanowczo chciałbym zareagować na to, że nasza kontrola została przeprowadzona nierzetelnie, że poszliśmy tam, gdzie mamy, mieliśmy stwierdzić rzekomo nieprawidłowości, bo o obiektywizmie naszych działań po pierwsze świadczy dwugłos, który wybrzmiewa z tej dyskusji. Bo z jednej strony właśnie padło takie stwierdzenie, że poszliśmy tam, gdzie miały być te ustalenia negatywne, a z drugiej strony przed chwila słyszeliśmy, że pan, który współpracuje z tysiącami SKP, eee tysiącem SKP, żadna z jego SKP nie została oceniona negatywnie. To prawda, wyniki kontroli wskazują wyraźnie, że blisko 35% starostw, które zostały ocenione …., uzyskały oceny pozytywne z nieprawidłowościami, ale jednak pozytywne. Chciałbym jeszcze raz poprosić o to, aby bardziej rzetelnie podchodzić do naszych wyników.

My jesteśmy instytucją, która do każdej kontroli przygotowuje się bardzo rzetelnie, zasięgamy informacji z różnych źródeł, w tym również z TDT z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że ta instytucja takie informacje posiada. My nie jesteśmy organem, który sam prowadzi działania. Zawsze się posiłkujemy przy ocenie ryzyka informacjami z innych instytucji. W przypadku tej kontroli, to poza TDT korzystaliśmy też z informacji Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Prokuratura, Urzędu Miar, w Urzędach Dozoru Technicznego, w bardzo wielu innych instytucjach, z CEPiK-u między innymi, z którego mogliśmy wyciągnąć informacje na temat tego zagadnienia, do którego podchodziliśmy, które kontrolowaliśmy.

Przypomnę jeszcze, że nie kontrolowaliśmy SKP, tylko kontrolowaliśmy nadzór sprawowany przez starostwa. Dziękuje bardzo.

Dyrektor Oleksiak.

Ja jeszcze chciałbym tylko tutaj odnieść się do tej wypowiedzi pana, który eeee, właśnie zarzuca eee, który właściwie wymienił wiele spotkań, wiele terminów, które świadczą o tym, że jednak te konsultacje były prowadzone. Były różne konferencje, były różne spotkania, była dyskusja na tematy różnych rozwiązań. Dlatego też pan Krzemieniecki tutaj wymienił kilka. Tak, że my, nie zawsze trzeba się zgadzać z niektórymi opiniami na takich konferencjach. Pojawia się wiele interpretacji różnych przepisów. Trudno mi się odnieść do wielu interpretacji wypowiadanych na konferencjach, natomiast to oznacza, że, że resort bardzo aktywnie prowadził różne uzgodnienia. Natomiast nigdzie nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni. To już no tak jest, natomiast ja bym bardzo prosił, żeby odnosić się do konkretów. Bo tu dużo pada różnych takich stwierdzeń ogólnych, natomiast myślę, że należało by odnosić się do konkretnych zapisów. Jeżeli jest coś źle, to należało by to poprawić, Dziękuję.

Prezes Waldemar WITEK – OSDS.

Ja tylko chciałem się odnieść ad’rem do pana dyrektora Oleksiaka. Byliśmy u pana dyrektora całym zarządem oferując gotowość do współpracy, celem stworzenia przepisów. Pan sprytnie uciekł od odpowiedzi. Dlatego chce dowiedzieć się, ponieważ bardzo dużo czasu swojego prywatnego poświęcam na to, na całą tą działalność. Między innymi w piątek byłem w Ministerstwie Edukacji, gdzie zanim ukarze się projekt, pani Dyrektor Departamentu Strategii Kształcenia robi konsultacje przed napisaniem ustawy. Więc ja chciałbym się zapytać jeszcze raz, z kim i kto pisał przed wejściem na drogę RCL-u, na drogę procedowania. Kto pisał ustawę, z kim była konsultowana.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że była tylko opinia wydana przez OSDS, natomiast konsultacje polegają na czymś innym!

I jeszcze chciałbym pana przewodniczącego zapoznać z ankietą, która była wysłana do WK i zapytać pana dyrektora Oleksiaka, czy to była ta ankieta, na którą się tak szumnie powołują. I są tam załączniki z Dyrektywy.

Dyrektor Oleksiak.

Dziękuję bardzo za te pytania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ankieta była wysłana nawet przed moim przyjściem do ministerstwa do pracy. To jest jedna odpowiedź na pana pytanie i trudno mi jest odnieść się do, do kto przygotowywał tą ankietę, ponieważ to był jeszcze rok 2015.

Natomiast, jeśli chodzi o pana pytanie dotyczące konsultacji, to oczywiście emmm, staraliśmy się ze wszystkimi konsultować projekt. Na różnych etapach różne działy były z różnymi środowiskami omawiane, eee, natomiast projekt, rozpoczęcie pisania projektu było w 2015 roku na podstawie tez, które właśnie w tymże roku zostały opracowane po spotkaniu z różnymi środowiskami. Wówczas był po pierwsze wyznaczony, wskazany nawet, wskazane rozwiązania, które znalazły się w projekcie ustawy. Nie wszystkie oczywiście i nie wszystkie tak, jak środowisko sobie życzyło, ale w większości te tezy, które zostały wówczas opracowane znalazły się w projekcie tejże ustawy. Dziękuję bardzo.

Poseł Paweł Szramka.

Pan cały czas ucieka od odpowiedzi na pytanie, które wiele razy pada. No to może ja je inaczej sformułuję, bo pan cały czas, że ze wszystko było ze wszystkimi konsultowane. To ja zapytam, czyje uwagi zostały wprowadzone do projektu, kto był autorem tych uwag, że ten projekt jest w takim kształcie? Dziękuję.

Dyrektor Oleksiak.

Tak odpowiadam. Te wszystkie uwagi są opublikowane na stronie RCL – Rządowego Centrum Legislacji. I tam są uwagi, które zostały uwzględnione i są uwagi nieuwzględnione. I są konkretnie wskazane środowiska, które te uwago zgłosiły i dlatego też to jest odpowiedź, które uwagi zostały uwzględnione, a które nie.

Dr. Marcin Barankiewicz – Dyrektor PISKP.

Odnośnie tych konsultacji, to myślę, że strona społeczna tak bardzo o tym mówi, dlatego że wie, że można procedować inaczej. Mamy doświadczenia z Ministerstwem Cyfryzacji, kiedy były procedowane zmiany do ustawy PoRD wdrażające CEP2,0 i w sumie, to Ministerstwo, które jest w tym samym Rządzie – obecnie sprawującym władzę – było skłonne do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną, do przygotowania spotkań roboczych, na których zanim akt prawny trafił do oficjalnych konsultacji było uzgadniane kształt przepisów. Można było zgłaszać wszelkie uwagi tak, aby to prawo było jak najlepiej dopracowane. I uwaga, która tutaj pada to to, że ta ustawa PoRD procedowana przez Ministra Infrastruktury rzetelnie była skonsultowana tylko raz ze strona społeczną. A później, już w zasadzie, dowiadywaliśmy się o następnych wersjach ze strony RCL. I z tego wynika taki głos, że my wiemy, że są ministerstwa w tym samym Rządzie, które pracują transparentnie, inaczej i strona społeczna rzeczywiście może wnieść swój wkład do stanowionego prawa. Ponieważ w odróżnieniu od urzędników ma wiedzę na temat praktycznego zastosowania tych przepisów. A koniec końców, szanowni państwo, nie zapominajmy o tym, że jakiego prawa byśmy, byście państwo nie uchwalili w Sejmie, to później zwykły diagnosta będzie musiał to prawo na SKP podczas BT stosować.

I jeszcze jedna rzecz a’propos tego raportu NIK-u. My właśnie mamy duże obawy co do obiektywizmu, wielokrotnie podczas poprzedniego posiedzenia było to omawiane. Dlaczego? Bo kontrolowano tylko 5 województw na 16. Było to województwo lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Skontrolowano 21 starostw, a mamy ich aż 380, co jest, jeśli posługujemy się statystyką, co stanowi 5,53% ogółu starostw w skali kraju. Po raz kolejny powtórzę, że nie zostały skontrolowane żadne duże miasto. Dlaczego kontrola nie była w województwie mazowieckim, w województwie pomorskim, w województwie wielkopolskim? Tam, gdzie są silne jednostki, silne urzędy, które mają tez odpowiednie środki. A próbka starostw, które zostały poddane tej kontroli, to nie jest tutaj jakieś żalenie się strony społecznej, czy wymyślanie faktów. Odsyłam do raportu NIK-u, gdzie jest wprost wskazane, kto typował SKP do kontroli i w których SKP te kontrole należy przeprowadzić. Dziękuję.

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F

672 total views, 2 views today