BRANŻOWA KARUZELA KADROWA

Rate this post

Tomasz Połeć z-cą Głównego Inspektora Transportu Drogowego

31.01.2024

Z dniem 30 stycznia 2024 r., Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Tomaszowi Połciowi. Decyzja Ministra Infrastruktury została dziś wręczona nowemu zastępcy przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego.

Dwaj mężczyźni. Jeden w mundurze galowym, drugi w garniturze. Mężczyźni ściskają sobie dłonie.

Tomasz Połeć jest ekspertem w dziedzinie regulacji transportowych UE, a także krajowego i europejskiego prawa drogowego. Od chwili powołania w Polsce Inspekcji Transportu Drogowego, pracował nad budową formacji, kształtem jej struktur, ram prawnych funkcjonowania, systemu szkoleniowego oraz strategii i kierunków działania instytucji. Zainicjował koncepcję wprowadzenia w Polsce systemu automatycznej kontroli prędkości, tworząc i zarządzając Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD.

W latach 2002-2007 był Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od grudnia 2007 r. aż do stycznia 2016 r. kierował Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Reprezentował GITD na arenie międzynarodowej w ramach prac Euro Contrôle Route (ECR), International Road Transport Union (IRU), The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) oraz współpracował z wieloma, w tym europejskimi, instytucjami kontrolnymi, w których obszarze zainteresowania pozostawało bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym.

Wcześniej, w latach 1995-2002, był ekspertem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji odpowiedzialnym za projekty legislacyjne, a w latach 1991-1995 kierował zespołem koordynacji i nadzoru nad służbą w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu. W lipcu 2012 r. otrzymał nominację na stopień Nadinspektora Policji.

Tomasz Połeć jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zmiany w kierownictwie

19.01.2024

Minister Infrastruktury Pan Dariusz Klimczak podjął decyzję o:

  • cofnięciu z dniem 19 stycznia 2024 r. powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego ds. transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej Pani Joannie Smolińskiej oraz o
  • cofnięciu powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego ds. ruchu drogowego Pani Klaudii Podkalickiej.

—–

https://www.gov.pl

Loading