SITK KROSNO

Rate this post

SITK Krosno dla naszego środowiska.

Napisał do nas pan Grzegorz Krzemieniecki prosząc o umieszczenie poniższej informacji na stronach naszego „Informatora UDS-a”, co niniejszym czynię:

Witam

Opinia w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oznaczonych oraz nie oznaczonych tablicami rejestracyjnymi – http://dlid.pl/component/content/article/3-prawo/223-opinia-z-dnia-18032014

Dziś WSA w Łodzi w związku z otrzymaną opinią postanowił odroczyć wydanie wyroku w sprawie skargi diagnosty na orzeczenie SKO podtrzymujące cofnięcie mu uprawnień. W swoim uzasadnieniu Sąd podkreślił, że przedstawiona opinia jest pierwszą tego typu obszerną interpretacją, która może mieć istotny wpływ na wynik sprawy i dotychczasowy przebieg postępowania nie tylko w tej sprawie. Kolejny termin wyznaczono na 1 kwietnia 2014 r.

(…)

Pozdrawiam

Grzegorz Krzemieniecki

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jest to ważna dla naszego środowiska opinia w sprawie BT[1]oznaczonych oraz nie oznaczonych tablicami rejestracyjnymi”.

Powyższa opinia prawna, jest cenna dla naszego środowiska z dwóch powodów:

– bo przyczyniła się do obrony interesu prawnego naszego Kolegi przed naszym (?) administracyjnym wymiarem sprawiedliwości,

– bo jest faktycznie obszerna, co umożliwia wykorzystanie jej elementów w podobnych postępowaniach administracyjnych.

Opinia ta sporządzona została przy udziale SITK[2] Krosno i jest cennym uzupełnieniem (idzie w sukurs) wcześniejszej opinii mec. Rafała Szczerbickiego i naszym wcześniejszym kilkakrotnym rozważaniom o tym zagadnieniu http://www.diagnostasamochodowy.pl/2013/tablice-rejestracyjne-po-raz/

Opinia ta dotyka także bardzo ważnej problematyki związanej z OBT (okresowe badanie techniczne) pojazdów bez DR[3] lub PC[4], czyli na policyjne pokwitowanie. Problem ten stanął dość radykalnie we Wrocławiu, gdzie urzędnicy chcą pozbawić uprawnień wielu naszych Kolegów za wykonywanie OBT bez DR lub PC, a więc jedynie na policyjne pokwitowanie – http://www.diagnostasamochodowy.pl/2014/policyjne-pokwitowanie-obt/

Dlatego, jako głos w dyskusji, pozwalam sobie zacytować element tej opinii:

„…urzędnik nie może wydać PC nie znając jego stanu technicznego. Takie działania urzędników mogłoby mieć istotny wpływ na zwiększenie zagrożenia wszystkich uczestników ruchu drogowego.”

Powyższe rozważania dedykuję pracownikom WK we Wrocławiu mając nadzieję, że zaprzestaną nękania i stresowania (prześladowania?) naszych Kolegów.

I uważam, że nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby wreszcie skoordynować działania wszystkich pracowników WK nadzorujących nasze SKP. Jeśli ZPP, czyli Związek Powiatów Polskich jest za słaby i nie czuje się na siłach, aby udźwignąć ten problem, to jest przecież jeszcze OSPWK, które dało już nie jeden raz dowód swoich kompetencji.

 

I pozdrawiam, życząc sił w nadchodzącym tygodniu

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – –

P.S.

A poniżej pierwsza strona przedmiotowej opinii

Scan - opinia SITK Krosno


[1]    BT, to badanie techniczne pojazdu wykonywane przez UDS-a na SKP. To badanie techniczne może być okresowe (OBT – obowiązkowe i okresowe) oraz dodatkowe (DBT).

[2]    SITK, to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.

[3]    DR, to dowód rejestracyjny pojazdu, który jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu.

[4]    PC, to pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu.

Loading