KOLEDZY UMOCZYLI

Umoczyli nasi (?) kolejni „koledzy”, więc zapewne wg mojej najlepszej wiedzy niedługo nastąpi ponowne uszczuplenie naszych szeregów.

no

Chodzi mi tu o sprawę, która rozpatruje Wydział Karny Sądu Okręgowego w Raciborzu (sygnatura akt II K 433/15), a na którą już wcześniej wskazywałem, tj. np.:

Sprawa z Raciborza, gdzie przy ul. Głubczyckiej mieści się ta feralne SKP zmierza do „szczęśliwego?” dla nas (?) zakończenia, bo wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Apelacje (odwołania) w tej sprawie złożyło aż 4 oskarżonych. I jakby tego było mało, to apelację złożyła także Prokuratura, co może w efekcie doprowadzić do podniesienia wymiaru dotychczasowej kary. Więc zasadne jest pytanie, czy było warto?

tease

A poproszony o info w tej sprawie przez jednego z naszych Kolegów zwróciłem się do Sędziego Sądu Okręgowego Tomasza Pawlika, który był uprzejmy przysłać nam poniższą informację:

– – – – – – – – – – –

Witam.

W tej sprawie zapadł 24.03.2017 wyrok, który jest nieprawomocny (apelacje 4 oskarżonych i Prokuratury).

1.

Rudolf B. lat 54,

któremu postawiono 16 zarzutów dot. mi.in. poświadczenia nieprawdy poprzez „zawyżenie” w stosownym zaświadczeniu (dokumencie identyfikacyjnym pojazdu) jego roku produkcji oraz poświadczenia nieprawdy w zamian z przyjęcie korzyści majątkowej poprzez dokonanie adnotacji o przeprowadzonych badania technicznych, które nie zostały faktycznie wykonane

– uznano za winnego i skazano na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 3 lata, karę grzywny 120 stawek dziennych po 15 zł oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 3 lat

2.

Szymon K. lat 27,

któremu postawiono 6 zarzutów dotyczących udzielenia korzyści majątkowej w zamian za poświadczenie nieprawdy o przeprowadzonych badaniach technicznych i posłużenie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę

– uznano za winnego i skazano na grzywnę 120 stawek dziennych po 15 zł

3.

Damiana P. lat 31,

któremu postawiono 3 zarzuty dotyczące udzielenia korzyści majątkowej w zamian za poświadczenie nieprawdy o przeprowadzonych badaniach technicznych i posłużenie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę

– uznano za winnego i skazano na grzywnę 90 stawek dziennych po 15 zł

4.

Artur C. lat. 37,

któremu zarzucono 1 czyn dot. poświadczenia nieprawdy poprzez „zawyżenie” w stosownym zaświadczeniu (dokumencie identyfikacyjnym pojazdu) jego roku produkcji oraz poświadczenie nieprawdy o przeprowadzonym badaniu technicznym, które nie zostało przeprowadzone w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej

– uznano za winnego i orzeczono grzywnę 50 stawek dziennych po 15 zł oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 1 roku

5.

Szymona B. lat 52,

któremu zarzucono 1 czyn dot. udzielenia korzyści majątkowej w zamian za poświadczenie nieprawdy o roku produkcji samochodu i o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

– uznano za winnego i orzeczono grzywnę 40 stawek dziennych po 15 zł

SSO Tomasz Pawlik.”

= = = = = = = = = = = =

Na naszą uwagę zasługuje tu kolejny taki fakt, że Prokuratura zaniechała także w tym przypadku poprowadzenia postępowania karnego w kierunku art. 179 kk (dopuszczenie pojazdu zagrażającego BRD), co moim zdaniem jest porażką kolejnej już Prokuratury.

Brak też informacji o konsekwencjach dla tej SKP, na której zabrakło nadzoru właścicielskiego, i na której zamiast do mniej lub bardziej normalnych BT dochodziło do . . .  – przestępstw.

A na plus należy zaznaczyć, że aktem oskarżenia udało się objąć także tych wręczających łapówki, a więc inicjatorów tego przestępczego procederu na naszych SKP.

boring

I do przemyśleń namawiam,

i jak co dzień pozdrawiam,

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

P.S.

I mam jeszcze dla Was zagadkę. Jaki związek z opisaną tu wyżej sprawą ma wczorajszy tekst (?), czyli: http://www.diagnostasamochodowy.pl/2017/nasi-koledzy/

2,119 total views, 2 views today